نمایش دادن همه 5 نتیجه

ویزای توریستی 14 روزه دبی – یکبار ورود

4.600.000 تومان

شرایط اخذ ویزای توریستی دبی

همراه برای بانوان زیر ۱۸ سال
بانوان زیر ۱۸ سال باید با همراه سفر کنند
پاسپورت معتبر
ارائه گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
ارائه شناسنامه والدین
ارائه شناسنامه پدر و مادر برای آقایان زیر ۱۸ سال
افزودن به سبد خرید

ویزای توریستی 30 روزه دبی – یکبار ورود

4.800.000 تومان

شرایط اخذ ویزای توریستی دبی

همراه برای بانوان زیر ۱۸ سال
بانوان زیر ۱۸ سال باید با همراه سفر کنند
پاسپورت معتبر
ارائه گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
ارائه شناسنامه والدین
ارائه شناسنامه پدر و مادر برای آقایان زیر ۱۸ سال
افزودن به سبد خرید

ویزای توریستی 60 روزه دبی – یکبار ورود

6.600.000 تومان

شرایط اخذ ویزای توریستی دبی

همراه برای بانوان زیر ۱۸ سال
بانوان زیر ۱۸ سال باید با همراه سفر کنند
پاسپورت معتبر
ارائه گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
ارائه شناسنامه والدین
ارائه شناسنامه پدر و مادر برای آقایان زیر ۱۸ سال
افزودن به سبد خرید

ویزای توریستی 30 روزه دبی – چندبار ورود

6.900.000 تومان

شرایط اخذ ویزای توریستی دبی

همراه برای بانوان زیر ۱۸ سال
بانوان زیر ۱۸ سال باید با همراه سفر کنند
پاسپورت معتبر
ارائه گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
ارائه شناسنامه والدین
ارائه شناسنامه پدر و مادر برای آقایان زیر ۱۸ سال
افزودن به سبد خرید

ویزای توریستی 60 روزه دبی – چندبار ورود

10.400.000 تومان

شرایط اخذ ویزای توریستی دبی

همراه برای بانوان زیر ۱۸ سال
بانوان زیر ۱۸ سال باید با همراه سفر کنند
پاسپورت معتبر
ارائه گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
ارائه شناسنامه والدین
ارائه شناسنامه پدر و مادر برای آقایان زیر ۱۸ سال
افزودن به سبد خرید