نمایش دادن همه 2 نتیجه

ویزای توریستی کانادا – با انگشت‌نگاری

20.700.000 تومان

شرایط اخذ ویزای توریستی کانادا

دعوت‌نامه اقوام ساکن کانادا
دعوتنامه اعضای خانواده
سوابق شغلی مناسب
موقعیت شغلی که بعد از سفر نیز در دسترس است
سابقه سفر مناسب
سابقه سفر فاکتور مهمی در موفقیت پرونده شماست
حساب بانکی با گردش مناسب
حداقل گردش مالی ۵۰۰ میلیونی
افزودن به سبد خرید

ویزای توریستی کانادا – بدون انگشت‌نگاری

17.300.000 تومان

شرایط اخذ ویزای توریستی کانادا

دعوت‌نامه اقوام ساکن کانادا
دعوتنامه اعضای خانواده
سوابق شغلی مناسب
موقعیت شغلی که بعد از سفر نیز در دسترس است
سابقه سفر مناسب
سابقه سفر فاکتور مهمی در موفقیت پرونده شماست
حساب بانکی با گردش مناسب
حداقل گردش مالی ۵۰۰ میلیونی
افزودن به سبد خرید